Oktatási Igazgatóság második levele

Kedves Hallgatónk!

Engedje meg, hogy tájékoztassuk a Pécsi Tudományegyetemen működő elektronikus tanulmányi rendszert érintő változásokról. Jelen levélben szeretnénk tájékoztatni az ETR leállása és a Neptun indulása miatt bekövetkező néhány fontos tanulmányi, pénzügyi és adminisztrációs változásról.

Diákigazolványt igényelni mind a tanulmányi osztályon, mind MODULO-n keresztül 2015. október 12-én déli 12 óráig, majd ezt követően 2015. november 17-től már a NEPTUN-ból lehet.

Neptun bevezetésével megváltoznak az eddig megszokott befizetési módok. Megjelenik a könnyebbséget jelentő gyűjtőszámla, amely jól ütemezhetővé teszi a hallgatói befizetések rendszerét. További fontos tudnivaló, hogy megszüntetésre kerül a csekk alapú befizetés. A gyűjtőszámlával kapcsolatos információkról a későbbiekben a Központi Tanulmányi Iroda honlapján (kti.pte.hu) és a neptun.pte.hu honlapon találnak majd tájékoztatást.

A tanulmányi rendszer váltása az ösztöndíjak utalását is befolyásolja. Az eddig megszokott rendben november hónap 10-ig utalja majd az Egyetem az ösztöndíjat, de hóközi utalás októberben és novemberben sem lesz. Neptun tanulmányi rendszer bevezetésének aktuális eseményeiről, az Önt érintő valamennyi változásról a neptun.pte.hu oldalon kaphat bővebb tájékoztatást.

Tanulmányaihoz sok sikert kívánva, együttműködését előre is köszönve, tisztelettel:

Dr. Berke Gyula                           Lengvárszky Attila              Takács Gyula
oktatási rektorhelyettes                  oktatási igazgató                    elnök
a Projektirányító Bizottság elnöke      projektvezető        Egyetemi Hallgatói Önkormányzat